Nguyên tắc chung tuyển dụng tại Công ty TNHH dược phẩm FOBIC:

- Tuyển chọn ứng viên qua 3 vòng.

- Các ứng viên phải vượt qua vòng tuyển chọn hiện tại mới được vào vòng tiếp theo.

- Chỉ có các ứng viên được lựa chọn vào vòng tiếp theo mới nhận được thông báo bằng điện thoại từ nhân viên phòng Hành Chính - Kế Toán.

Mục lục [ Ẩn ]

Các bước tuyển dụng:

- Hồ sơ ứng tuyển không trúng tuyển sẽ không trả lại bằng bất cứ hình thức nào.

Vòng 1: Lựa chọn hồ sơ ứng viên

Vòng 2: Làm bài Test

Vòng lựa chọn hồ sơ nhằm xem xét tính phù hợp của các hồ sơ ứng viên so với yêu cầu của vị trí cần tuyển dụng. Tất cả các ứng viên có hồ sơ được lựa chọn sẽ được nhân viên phòng Hành Chính - Kế Toán thông báo lịch làm bài test bằng điện thoại trong vòng từ 2 đến 5 ngày kể từ ngày hết hạn nộp hồ sơ.

- Bài test áp dụng cho tất cả các vị trí: Bài test chuyên môn: Kiểm tra kiến thức về ngành, chuyên môn từng vị trí ứng tuyển

Vòng 3: Phỏng vấn

-  Đây là lần gặp gỡ chính thức đầu tiên giữa ứng viên và Công ty. Thông qua buổi phỏng vấn này, Công ty có thêm các thông tin để đánh giá xem ứng viên có thực sự phù hợp với yêu cầu của công việc mà công ty đưa ra không.

- Một số vấn đề chính Công ty thường xem xét đến như: khả năng giao tiếp, khả năng làm việc (độc lập hay theo nhóm), khả năng tổ chức công việc và lập kế hoạch, khả năng tư duy và giải quyết vấn đê, kiểm tra lại một số thông tin trong hồ sơ: quá trình học tập, kinh nghiệm, kỹ năng...

- Tùy từng ứng viên và vị trí tuyển dụng có thể có nhiều hơn một buổi phỏng vấn.

- Những ứng viên trúng tuyển sẽ được thông báo kết quả bằng điện thoại và email trong vòng từ 2 đến 5 ngày kể từ ngày phỏng vấn.

- Các ứng viên được lựa chọn qua vòng phỏng vấn sẽ được hẹn tiếp một buổi đến thoả thuận về hợp đồng lao động và các vấn đề liên quan, bao gồm: loại hợp đồng, công việc, mức lương, thời gian làm việc, các chế độ đãi ngộ, bảo hiểm, phụ cấp...